Gezinsbegeleiding

Soms loop je vast als ouder. Je wilt het beste voor je kind maar loopt vast in de dagelijkse activiteiten. Wij kijken samen met jullie op welke leefgebieden er ondersteuningsvragen liggen en wat er nodig is voor jullie gezin. In de praktijk betekent dit dat we een helpende hand kunnen bieden op drukke momenten op een dag. Ook kunnen we meekijken in bepaalde situaties en hierin een coachende rol aannemen. We zullen naast jullie staan en nieuwe inzichten geven. Bijvoorbeeld wanneer het samen avondeten een probleem is of wanneer het lastig is om jullie zoon of dochter naar bed te brengen. 

Ondersteuning

Onze gezinsbegeleiding is ontwikkelings- en systeemgericht en de focus ligt op het versterken van de verzorgende en opvoedkundige vaardigheden van jullie als ouders op verschillende leefgebieden. Hierin worden systeemgerichte interventies ingezet met als doel het creeëren van bewustwording in zichzelf en in relatie tot andere gezinsleden. Jullie als gezin hebben eigen regie, waarin jullie wensen en behoeften centraal staan. Onze gezinsbegeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid binnen jullie leefklimaat waarin veiligheid en ontwikkeling voorop staan. Daarnaast speelt onze gezinsbegeleiding in op het verbeteren van de onderlinge communicatie, het veranderen van interpersoonlijk gedrag, het bevorderen van zelfsturing tussen de gezinsleden, het vergroten van opvoedvaardigheden en het bewerkstelligen van gezinsstructuren.De vorm van de gezinsbegeleiding wordt op maat gemaakt, passend bij jullie ondersteuningsvraag en problematiek.

Persoonlijke doelen

Aan de hand hiervan stellen we een samenwerkplan met jullie op. Hierin staan jullie persoonlijke doelen waaraan wij gezamenlijk gaan werken. Werken aan persoonlijke doelen kan op verschillende manieren en is afhankelijk van jullie ondersteuningsvragen. Jullie netwerk heeft een belangrijke rol in de gezinsbegeleiding en wordt waar mogelijk betrokken.