Ambulante begeleiding

Heb jij ondersteuning nodig? Je kunt bij ons te allen tijde terecht voor een kennismakingsgesprek. Zo kun je kennismaken met de organisatie en wij met jou. Als jij ervoor kiest om zorg vanuit ons te willen ontvangen volgt een intakegesprek. Hierin bespreken we wat jij nodig hebt. Vervolgens kijken wij samen met de betrokken consulent vanuit de gemeente of jij in aanmerking komt voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding. 

Individuele begeleiding 
Lees meer

Gezinsbegeleiding
Lees meer

Methodieken

Mij een Zorg biedt ambulante (gezins-)begeleiding. Dit doen wij aan de hand van verschillende methodieken. De methodieken sluiten aan op de kernwaarden die wij belangrijk vinden in de begeleiding. 

 • Geef me de 5 
 • Oplossingsgericht werken 
 • Sociaal Competentie Model 
 • Vlaggensysteem
 • Vraaggericht werken
 • Brain Blocks

De ambulante begeleiding is gericht op verschillende leefgebieden:

 • Maatschappelijke participatie
 • Dagbesteding
 • Financiën
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Sociaal netwerk
 • Activiteiten dagelijks leven, 
 • Lichamelijke gezondheid
 • Geestelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Veiligheid